Nei, dessverre. Pink Lady®-markedet er organisert gjennom en kanal hvor handelsgartnere, produsenter og markedsførere har sluttet seg sammen rundt målet om å frembringe en frukt av meget høy og konstant kvalitet. Salget av trærne er derfor kontrollert og matrikulert for å kunne garantere dette målet under alle omstendigheter.