Vårt engagemang
Pink Lady®

Organisationen Pink Lady® Europe arbetar runt fyra områden som grungläggande: konsumenter, odlare, odlingar och miljön.
Nätverket Pink Lady® Europe fäster mycket stor vikt vid både kvalitet, hälsomedvetenhet och hållbarhet, hela vägen från planteringen av träd till leverans av våra äpplen.
Det här är våra 14 viktigaste åtaganden:

Miljö

Reducera vår miljöpåverkan

1. Utveckla våra agronomiska och ekologiska metoder

Alla äppelodlare är hållbartscertifierade och engagerade i att:

 • Utveckla och bibehålla den biologiska mångfalden i fruktodlingarna.
 • Skydda pollinatörer (bin och humlor m.fl.).
 • Alltid prioritera naturliga skyddsmetoder.
 • Använda beslutsstöd såsom väderstationer och modeller (vilka?) för att minimera störningar i odlingen.
 • Utföra regelbunda externa kontroller.
Läs mer
Certifiering logotyp

2. Bevara naturresurser genom:

 • Hållbara bevattningsmetoder (användning av sprinklers, droppbevattning och fuktkontroll).
 • Optimering av vatten- och energiförbrukning på packningstationer (solpaneler, utrustning med låg energiförbrukning etc.).
Läs mer

3. Inte använda engångsplastprodukter

 • Ny produktlinje med 100% FSC kartongförpackningar.
 • Plantera vegetabilisk fiber.
 • Komposterbar förpackningsfolie.
 • Utveckling av komposterbara etiketter pågår.

4. Bli koldioxidneutrala till 2030 (genom kompensation och besparingar).

Odlare

Stödja odlingarnas
hållbarhetsarbete

5. Att upprätthålla rättvisa inkomster för arbetet (98% av odlarna anser dessa vara tillfredsställande).

6. Förbättra arbetsmiljön för Pink Lady®-nätverkets anställda:

 • Genom att skapa en välkomststadga för säsongsarbetare.
 • Via certifiering av odlare och förpackningsstationer enligt vedertagna standarder för säkerhet, hälsa och etik.

7. Forskning och utveckling för kontinuerligt ökad hållbarhet i produktionsmetoderna:
En PinkLAB-arbetsgrupp som stöder 10 innovationsprojekt.

8. Motverka matsvinn

 • Utveckling av beredningsprocesser för olika produkter (såsom äppeljuice och äppelmos).
 • God användning av äpplen som är olämpliga för konsumtion (till kompost och produktion av förnybar energi).
Läs mer

Odlingar

Bidra till ekonomisk och social
utveckling i lokalområdena

9. Befrämja sysselsättningen i våra traditionella produktionsområden: det handlar om ca 10 000 arbetstillfällen i Frankrike, Italien och Spanien.

Läs mer

10. Stödja unga odlare som vill etablera sig, för att skapa förnyelse och kontinuitet mellan generationerna.

11. Befrämja relationerna mellan lokalbefolkning och Pink Lady®-odlare.

Konsumenter

Utveckla kundrelationer byggda
på tillit och geografisk närhet

12. Att garantera hälsosamma, naturliga kvalitetsprodukter, genom att tillämpa optimala odlingsmetoder.

Läs mer

13. Garantera tillgång till varje parti äpplens ursprung senast 2025.

14. Öka möjligheten att möta odlare (jordbruksmässor, öppet hus på odlingar m.m.).