De viktiga pollinerande insekterna, framför allt bina, är nödvändiga för att äppelblommorna ska pollineras och omvandlas till frukt.

Nödvändiga bundsförvanter
i odlingarna

Äppelblommorna blommar mellan 2 och 10 dagar. Pollineringsperioden är därför mycket kort. Tack vare samarbete med biodlare kan odlarna under blomningen placera ut bikupor i sina odlingar. På så sätt garanteras en lyckad naturlig pollinering, och blommorna kan omvandlas till frukt.

Programmet Bee Pink®

DestinProjektet riktar sig till alla Pink Lady®-odlare och omfattar bl.a. informationsdagar och en vägledning med fackkunskap, regler och praktiska råd som är resultatet av ett rigoröst forskningsarbete och samarbete med såväl jordbruks- som biodlarexperter.
Mål: Ansvarstagande bland alla Pink Lady®-odlare.

De viktigaste faktorerna för att värna om bina
i odlingarna hela året

Förekomsten av honungsbin och vildbin inverkar positivt på äpplets vikt, form och antal kärnor – helt enkelt, fruktens sammanlagda kvalitet!

1
ERBJUD KOST OCH LOGIBina äter mellan 20 och 50 kg pollen per år!
2
SKAPA VATTENSTÄLLEN OCH HÅLL ETT ÖGA PÅ VATTNETS KVALITETEtt bisamhälle behöver 8 liter vatten per vecka när bina är som mest aktiva.
3
TA HÄNSYN TILL BINA ÅRET RUNTBina, däribland de vilda arterna, är flitiga besökare i fruktodlingarna under blomningen, men de vistas också i odlingarna resten av året, dag som natt!
Pink My Life

Anmäl dig till nyhetsbrevet
Pink My Life och dra nytta av många förmåner.

Håll dig informerad om kampanjer och få meddelanden i förväg
om när Bee Pink®-kampanjen är tillbaka i butikerna!

Våra arbetsmetoder
i äppelodlingarna
Upptäck vikten av biologisk mångfald