De pollinerande insekterna, bland annat bina, är nödvändiga för att äppelblommorna ska pollineras och bli till frukt.

Pollineringen är ett kritiskt moment för att få en god skörd, och som framför allt håller hög kvalitet!

Våra arbetsmetoder
i äppelodlingarna
Upptäck vikten av biologisk mångfald