Föreningen Pink Lady® Europe har, i samarbete med jordbruksexperter och biodlare, skapat programmet Bee Pink® för att sprida goda arbetssätt inom trädodling med målet att skydda bina.

Utan dem blir

DET HELT ENKELT INGA ÄPPLEN!

Den viktiga
pollineringen

De viktiga pollinerande insekterna, framför allt bina, är nödvändiga för att äppelblommorna ska pollineras och omvandlas till frukt –

Äppelblommorna blommar mellan 2 och 10 dagar. Pollineringsperioden är därför mycket kort.
Tack vare samarbete med biodlare kan odlaren under blomningen placera ut bikupor i sina odlingar.
På så sätt garanteras en lyckad naturlig pollinering, och blommorna kan omvandlas till frukt.

Ett samarbete mellan äppelodlare och biodlare

Pink Lady® har ett nära samarbete med professionella biodlare för att säkerställa en bra pollinering.

Ett lyckat samarbete är när biodlarnas bisamhällen utvecklas och mår bra, samtidigt som man tar hänsyn till äppelodlarens behov. Tillsammans kommer de fram till de optimala förhållandena för att främja binas arbete.

Det är till exempel väldigt viktigt hur bikuporna riktas. Man placerar dem alltid skyddade från de rådande vindarna och med öppningen mot det håll där solen går upp, så att bina börjar aktivera sig och flyger iväg för att pollinera blommor så fort de första solstrålarna når bikupan.

En central

DEL AV PROJEKTET BEE PINK®

Projektet riktar sig till alla Pink Lady®-odlare och omfattar bl.a. av informationsdagar och en vägledning med fackkunskap, regler och praktiska råd som är resultatet av ett rigoröst forskningsarbete och utbyten mellan såväl jordbruks- som biodlarexperter.

Mål: Ansvarstagande bland alla Pink Lady®-odlare

De viktigaste punkterna för att bevara bina i odlingarna hela året

Förekomsten av honungsbin och vildbin inverkar positivt på äpplets vikt, form och antal kärnor – helt enkelt, fruktens sammanlagda kvalitet!

Erbjuda kost och logi
Bina äter mellan 20 och 50 kg pollen per år!

Genom att plantera häckar och se till att det finns ouppodlad mark i anslutning till odlingarna får bina och andra pollinerande insekter utmärkta områden för att söka föda och boplatser.
Skapa vattentag och bevara dess kvalitet
Ett bisamhälle behöver 8 liter vatten i veckan när de är som mest aktiva.

Genom att bevara en vattentäkt som till exempel en damm i närheten av odlingen behöver de inte flyga så långt och kan i stället koncentrera sig på att samla pollen! Och glöm inte att utruta dammen med en bräda eller annan anordning så att de inte drunknar.
Respektera bina året runt
Stora mängder bin och framför allt vildbin rör sig odlingarna under blomningen, men även under resten av året, dag som natt!

Genom att tillämpa ansvarsfulla odlingsmetoder bidrar odlarna till att skydda bina varje dag.

Bee Pink®-spelet

Testa dina kunskaper om Bee Pink®-projektet och försök få så många poäng som möjligt

Jag provar lyckan
Betydelsen av den biologiska
mångfalden i våra odlingar
Upptäck vikten av biologisk mångfald