Pink Lady®-fonden bildades i augusti 2016, och har i uppdrag att främja affärsprojekt och kollektiva projekt som startats av kvinnor, eller till förmån för kvinnor, som är värdeskapande, främjar kunskapsdelning och leder till social och kulturell utveckling.

gemensamma

VÄRDERINGAR

Det här området för vårt åtagande har valts eftersom det är i samklang med märkets värderingar.

DELA
GEMENSKAP
VÄRDESKAPANDE

Varje år väljer fonden tillsammans med en expertkommitté ut projekt som har en mänsklig dimension och som stämmer överens med dess värderingar och mål.

Afrika Tiss
Främja hantverk

Afrika Tiss genomför projekt som främjar hantverksarbete som hävstång för ekonomisk och social utveckling i Frankrike och Burkina Faso.

Det skapar band mellan konstnärer och hantverkare för att främja mötet mellan kompetens och utveckling av innovativa produkter.
Ett centrum för handvävning öppnade 2014 i Ouagadougou i syfte att främja omvandlingen av den lokalt odlade bomullen och utveckla befolkningens kunnande och talang.

Pink Lady® Europe-fonden gav ekonomiskt stöd till projektet vars målsättningar var att ge större egenmakt åt 40 hantverksarbetande kvinnor, så att de kan försörja sig på sitt kunnande med en rimlig lön.

En rimlig lön för sitt arbete.
Stödja kompetenshöjande insatser.
Ett utbildningsprogram, som inleddes med en kurs i vävning på små vävstolar.

Des Étoiles et des Femmes
Stödja och utveckla

Projektet Des Étoiles et des Femmes (Stjärnor och Kvinnor) syftar till att utbilda, stödja och ge kvinnor från utsatta områden en plats i arbetslivet genom utbildning i gastronomi av hög kvalitet.

Beläget i 12 städer i Frankrike
Varje lokal avdelning stöder 12 kvinnor från utsatta områden att genomgå CAP cuisine: en 9 månader lång kockutbildning.
Varje student har möjlighet till en praktikplats på en gourmetrestaurang eller en restaurang belönad med en Michelinstjärna.

Stiftelsen tillhandahåller sociala stödtjänster för att göra övergången till arbetslivet enklare (såsom transport, boende, barnpassning och så vidare). Pink Lady® Europe ger ekonomiskt stöd till organisationen i Marseille.

SEVAI
Utbilda och främja

Programmet SEVAI (Society for Education, Village Action and Improvement) ger kvinnor i isolerade byar på landet i Indien möjlighet att ta makten över sina liv genom två program.

Ett program för yrkesutbildningar inom IT, sömnad och medicinsk vård. Utbildningarna gör det möjligt för kvinnorna att sedan gå vidare till praktiktjänstgöring. På så sätt har de större möjligheter till en regelrätt anställning och kan lättare frigöra sig ekonomiskt.
En utbildning om självhjälpsgrupper (Self Help Groups) som har till syfte att skapa ekonomisk aktivitet i regionen. Den går ut på att bilda grupper om 12 till 20 kvinnor så att de kan få tillgång till statliga mikrokreditprogram med mycket låg ränta, så att de kan starta egna företag.

Pink Lady® Europe-fonden ger ekonomiskt stöd till självhjälpsprogrammen Self Help Groups i provinsen Tamil Nadu i Indien.

Pink Lady® Europe –
åtagandestadga
Läs om våra 14 åtaganden