Pink Lady® Europe-fonden bildades i augusti 2016, och har i uppdrag att främja affärsprojekt och kollektiva projekt som startats av kvinnor, eller till förmån för kvinnor, som är värdeskapande, främjar kunskapsdelning och leder till social och kulturell utveckling.

gemensamma
VÄRDERINGAR

Det här området för vårt åtagande har valts eftersom det är i samklang med märkets värderingar.

DELA
GEMENSKAP
VÄRDESKAPANDE

Varje år väljer fonden tillsammans med en expertkommitté ut projekt som har en mänsklig dimension och som stämmer överens med dess värderingar och mål.

Des Étoiles et des Femmes
Stödja och utveckla

Projektet Des Étoiles et des Femmes (Stjärnor och Kvinnor) syftar till att utbilda, stödja och ge kvinnor från utsatta områden en plats i arbetslivet genom utbildning i gastronomi av hög kvalitet.

Varför stöder Pink Lady® Europe-stiftelsen det här projektet?
 • För att stödja ett föreningsprojekt som fokuserar på kunskaps- och kompetensförmedling med målet att leda till ett arbete.
 • För att främja lika möjligheter: utgöra en lösning på den höga arbetslösheten bland kvinnor, särskilt i missgynnade stadsdelar, och agera mot kvinnors underrepresentation inom gastronomibranschen.
 • För att fungera som en länk till restaurang- och livsmedelsbranschen.
Programinsatser
 • Utbilda lärlingar genom att erbjuda en utbildning till kock eller köksbiträde på gymnasienivå.
 • Göra det möjligt för kvinnor att förbättra sin kompetens tillsammans med välrenommerade kockar genom berikande praktikperioder.
 • Erbjuda ett individanpassat socio-professionellt stöd för att undanröja hinder för anställning (transport, boende, barnomsorg osv.).
 • Förutom dessa insatser ger Pink Lady® Europe programdeltagarna möjlighet att upptäcka äppelodlingarna och de olika yrkena inom branschen.

Resultat som leder till förändring

90 % lyckas med sin utbildning.
75 % av de utexaminerade hittar ett jobb inom sex månader efter utbildningen.
604 kvinnor har redan utbildats.

Pink Lady® Europe-stiftelsen ger ekonomiskt stöd för att främja kock- och köksbiträdesutbildningarna i Marseille.

MICROFEL
Stöd och utbildning

MICROFEL är en humanitär förening som verkar inom livsmedelsproduktion genom att tillgodose livsmedelsbehoven hos utsatta befolkningsgrupper i Afrika, särskilt i områdena Vohipeno och Manakara i sydöstra Madagaskar.

Varför stöder Pink Lady® Europe-stiftelsen det här projektet?
 • För att stödja kvinnor med sämre förutsättningar genom ett entreprenörsbaserat tillvägagångssätt som syftar till att ge dem egenmakt och en egen inkomst, för att kunna tillgodose familjens basbehov.
 • För att skapa en bestående påverkan på lokalsamhällena.
 • För att stödja ett kollektivt projekt som bygger på gemensamma värderingar.
Programinsatser
 • Införande av handledd utbildning med praktik, med fokus på grundläggande jordbruks- och livsmedelskunskaper.
 • Lära sig att bruka jorden, framställa kompost, odlingstekniker osv.
 • Utforska djuruppfödning i liten skala inkl. tillverkning av hägn, djurvård och foderhållning.
 • Förvärva kunskaper i förvaltning/bokföring.

Resultat som leder till förändring

De medverkande kvinnorna kan på sikt se fram emot ett relativt ekonomiskt oberoende.
Förstärkning av kvinnornas ”makt” genom de förvärvade kunskaperna och behållningen av den genomförda utbildningen.
Alla dessa är väldigt lovande faktorer som förutser en bättre anpassning till de lokala förhållandena och som garanterar självförsörjning på livsmedel för flera hundra personer.

Pink Lady® Europe-stiftelsen ger ekonomiskt stöd till mikroutbildningarna MicroforJA, för unga jordbrukare.

Vår åtgandestadgaLäs om våra åtaganden