• 01. Plantering

  Det är här som Pink Lady®-äpplets livscykel börjar.

  Odlaren planterar sina äppelträd under viloperioden, dvs. på vintern.

  Sedan måste man vänta i mellan tre till fyra år innan träden börjar ge frukt. Det är den tid som krävs för att grenarna ska bli i stort sett fullvuxna och ha tillräckligt med näringsreserver för att kunna bära frukt.

 • 02. Beskärning av äppelträden

  Mellan december och februari går träden i dvala. De har då tappat alla sina blad, och det är detta som kallas vegetativ vila. Under den här perioden förbereder odlarna nästa period i cykeln. De sågar av onödiga grenar för att se till att trädet får bra balans och kraft.

  Genom att beskära äppelträden går det att välja ut vilka grenar som ska bära de vackraste frukterna och ge dem så mycket solljus som möjligt.

  Det här steget kräver mycket arbete, upp till 150 timmar, dvs. lika mycket som för skörden.

 • 03. Pollinering

  På våren är blomningen en stor utmaning för att kunna få en god skörd.

  Äppelblommorna blommar mellan 2 och 10 dagar. Pollineringsperioden är därför mycket kort.

  Tack vare samarbete med biodlare kan odlaren under blomningen placera ut bikupor i sina odlingar. På så sätt garanteras en lyckad naturlig pollinering, och blommorna kan omvandlas till frukt.

 • 04. Välja ut blommorna

  Odlaren väljer sedan ut de äppelblommor som har störst solexponering för att inte överbelasta trädet och få lagom stora äpplen med fin färg.

 • 05. Gallring

  Nu är sommaren här. Men för att Pink Lady®-äpplenna ska kunna utveckla sin fulla smakrikedom:

  Odlaren gallrar bort all skadad eller deformerad samt överskottsfrukt, så att den blir jämnt fördelad över trädet och har gott om plats för att växa till sig.

 • 06. Noggrann bevattning

  När äpplet håller på att växa till sig är det mycket viktigt att bevattna träden.

  Tack vare data som samlas in med hjälp av markbaserade sensorer kan odlaren justera bevattningen exakt med hjälp av ett droppbevattningssystem, så att träden bara får precis så mycket vatten och näringsämnen som behövs för att träden och äpplena ska utvecklas ordentligt utan onödigt spill.

 • 07. Avbladning

  I slutet av sommaren eller tidigt på hösten kan odlaren ibland också göra en manuell avbladning genom att varsamt avlägsna överflödiga blad, så att äpplena får maximalt med solljus.

 • 08. Äpplets färg

  Pink Lady®-äpplets unika färg är helt naturlig.

  Äpplets färg är direkt förknippad med temperaturskillnaderna mellan dag och natt. Ju kallare nätter och ju soligare dagar från och med september, dvs. när skörden börjar närma sig, desto mer får äpplet av sin unika färg.

 • 09. Skörden

  Äpplena skördas fullmogna.

  Pink Lady®-äpplet är en av de sorter som skördas senast på säsongen. Skörden börjar mellan slutet av oktober och början av november.

  Odlarna skördar frukten av sitt arbete för hand och i flera steg, för att bara välja ut de fullmogna äpplena. De andra får vänta till nästa omgång. Skörden kan pågå i mellan tre till fem veckor.

  För att bevara fruktens kvalitet skördas äpplena endast vid torrt väder, från den nedre delen av trädet och uppåt, så att äpplena inte skadas när de faller ner på varandra.

  Varje äpple fattas varsamt i handflatan och lutas sedan uppåt så att det lossar utan att skadas. Äpplet lossar då från grenen tillsammans med stjälken och läggs sedan försiktigt i lådor. Alla plockare utbildas i den här traditionella hanteringen.