Κατά την περίοδο ανάπτυξης των καρπών, η άρδευση του δέντρου παίζει πολύ σημαντικό ρόλο.

Με τη βοήθεια των ανιχνευτών που είναι τοποθετημένοι στο έδαφος, ο παραγωγός προσαρμόζει την ακρίβεια του συστήματος στάγδην άρδευσης ώστε να παρέχει την απαραίτητη μόνο ποσότητα νερού και θρεπτικών ουσιών που απαιτούνται για την αρμονική ανάπτυξη του δέντρου και του καρπού του, χωρίς να γίνεται σπατάλη.