Στόχος ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα για το 2030

Η περιβαλλοντική απόδοση των οπωρώνων.
Η ανάλυση γεωργικών πρακτικών σε σχέση με τη βιοποικιλότητα και τη διαχείριση των δέντρων που πλησιάζουν στο τέλος της ζωής τους.
Η αξιολόγηση της εργασίας σε μονάδες παραγωγής και εφοδιαστικής μεταφορών έως το σημείο πώλησης.