Utveckla bevarande jordbruksmetoder

Våra producenter är angelägna till att reducera deras
klimatavtryck genom hållbarare metoder.

Oavbruten övervakning
av odlingsområdet
Användningen av riskhanteringsmjukvara
Bevara den biologiska mångfalden och naturliga balansen
Naturliga skyddslösningar

Alla andra ingrepp är reducerade till ett minimum

100% av producenterna är certifierade

För ansvarsfulla odlingar:

För ekologiska odlingar: