Medlemmene av foreningen Pink Lady® Europe mobiliserer seg for en bærekraftig framtid gjennom 14 løfter.

Les mer om de
14 løftene