Avsätta rimlig ersättning
till alla producenter

Varje producent erhåller samma inkomst per kilo för samma kvalité.
Den nivån av inkomst är nödvändig för att bibehålla plantagen.
Pink Lady® producenternas inkomst är högre än medelinkomsten för äpplen.