Ο σύνδεσμος Pink Lady® Europe, σε συνεργασία με ειδικούς στον τομέα της γεωργίας και μελισσοκόμους, δημιούργησε το πρόγραμμα Bee Pink® για τη διάδοση ορθών πρακτικών οπωροκαλλιέργειας με στόχο την προστασία των μελισσών.

Χωρίς τις μέλισσες

δεν υπάρχουν μήλα

Η σημασία
της επικονίασης

Οι επικονιαστές, και ιδίως οι μέλισσες, είναι απαραίτητοι για τη γονιμοποίηση των ανθέων της μηλιάς και τη μετατροπή τους σε καρπούς.

Η διάρκεια ζωής του άνθους είναι 2 με 10 ημέρες. Η περίοδος επικονίασης είναι, συνεπώς, πολύ σύντομη.
Χάρη στις συνεργασίες με τους μελισσοκόμους, κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας, οι παραγωγοί τοποθετούν κυψέλες μελισσών μέσα στους οπωρώνες.
Με τον τρόπο αυτόν, εξασφαλίζεται μία επιτυχημένη φυσική επικονίαση και η μετατροπή των άνθεων σε καρπούς.

Μηλοκαλλιεργητές και μελισσοκόμοι χέρι με χέρι

Για να εξασφαλιστεί μία αποτελεσματική επικονίαση, οι μηλοκαλλιεργητές Pink Lady® συνεργάζονται στενά με μελισσοκόμους.

Η επιτυχία αυτής της συνεργασίας έγκειται, από τη μία πλευρά, στην καλή ανάπτυξη της κυψέλης για τον μελισσοκόμο και, από την άλλη, στον σεβασμό των αναγκών του μηλοκαλλιεργητή. Μαζί αποφασίζουν ποιες είναι οι ιδανικές συνθήκες που ευνοούν την εργασία της μέλισσας.

Η θέση τοποθέτησης των κυψελών είναι, για παράδειγμα, πρωταρχικής σημασίας. Τοποθετούνται πάντα προστατευμένες από τους επικρατούντες ανέμους, με ανατολικό προσανατολισμό ώστε οι μέλισσες να αρχίσουν να δραστηριοποιούνται με τις πρώτες ακτίνες του ήλιου για την επικονίαση των ανθέων.

Στην καρδιά

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ BEE PINK®

Απευθυνόμενο σε όλους τους παραγωγούς Pink Lady®, περιλαμβάνει ημερίδες ευαισθητοποίησης καθώς και έναν οδηγό που συνδυάζει τεχνικές γνώσεις, νομοθεσία και πρακτικές συμβουλές, καρπό μιας σχολαστικής ερευνητικής εργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών με ειδικούς στον τομέα της γεωργίας και της μελισσοκομίας.

Στόχος: Ευαισθητοποίηση του 100 % των παραγωγών Pink Lady®

Τα βασικά σημεία για τη διατήρηση των μελισσών στους οπωρώνες όλη τη χρονιά

Η παρουσία κατοικίδιων και άγριων μελισσών επηρεάζει θετικά το βάρος, το σχήμα και τον αριθμό των σποριών: εν συντομία, τη συνολική ποιότητα του φρούτου.

Παροχή καταλύματος και πλήρους διατροφής
Οι μέλισσες καταναλώνουν 20 με 50 kg γύρη τον χρόνο!

Η παρουσία φρακτών από θάμνους και ακαλλιέργητης γης γύρω από τον οπωρώνα αποτελεί, επομένως, θαυμάσια πηγή διατροφής και φιλοξενίας για τις μέλισσες και των συναδέλφων τους συλλεκτών γύρης.
Δημιουργία πηγών νερού και διατήρηση της ποιότητάς τους
Μία αποικία μελισσών χρειάζεται 8 λίτρα νερό την εβδομάδα στις περιόδους έντονης δραστηριότητας.

Η παρουσία ενός σημείου νερού κοντά στον οπωρώνα επιτρέπει συνεπώς στις μέλισσες να περιορίζουν τις μετακινήσεις τους και τους δίνει περισσότερο χρόνο για τη συλλογή γύρης. Είναι σημαντικό να περιληφθεί ένα στήριγμα για να αποφευχθεί ενδεχόμενος πνιγμός τους.
Σεβασμός προς τις μέλισσες σε όλη τη διάρκεια του έτους
Η παρουσία τους είναι έντονη κατά την ανθοφορία, αλλά οι μέλισσες, και κυρίως οι άγριες, είναι παρούσες στους οπωρώνες και όλη την υπόλοιπη χρονιά, μέρα και νύχτα!

Οι βιώσιμες μέθοδοι παραγωγής, συνεπώς, επιτρέπουν τη συντήρησή τους σε καθημερινή βάση.

Παιχνίδι Bee Pink®

Διαπιστώστε τις γνώσεις σας σχετικά με το έργο Bee Pink και προσπαθήστε να επιτύχετε το καλύτερο σκορ

Δοκιμάζω την τύχη μου
Η σημασία της βιοποικιλότητας
στους οπωρώνες μας
Ανακαλύψτε τη σημασία της βιοποικιλότητας