publie.le | wwp-actu 28.03.2024

Kampanjen Bee Pink® 2024 från Pink Lady® Europe: värna om bina i fruktodlingarna!

Bina är äppelodlarnas bundsförvanter och är mycket mer än bara insekter som samlar pollen och nektar. Visste du att äpplenas vikt, form och till och med antalet kärnor avgörs av pollineringen som utförs av bin och andra pollinerande insekter i våra odlingsländer?

Pink Lady® är medveten om sin viktiga roll och startade därför 2018 programmet Bee Pink®. Syftet med programmet är att informera och utbilda odlarna under hela året genom att de får lära sig goda arbetsmetoder genom Bee Pink®.

Pomme Pink Lady ouverte

Goda arbetsmetoder med Bee Pink®

Haies du verger
  • Upprätta och främja en dialog med biodlare
  • Plantera och underhålla varierande häckar
  • Ge tillgång till vatten och skydda befintliga vattentäkter
  • Bara ingripa om det är helt nödvändigt och under perioder när bina inte är aktiva

Projektet

Dagarna som ägnas åt Bee Pink®-programmet, tillsammans med jordbruks- och biexperter, handlar inte bara om att informera. De står för vårt kraftfulla åtagande att bevara jordbruksekosystemen och pollinatörerna som är en del av det.

Genom att erkänna deras avgörande roll betonar Pink Lady® Europe ännu en gång sitt åtagande för ett jordbruk som tar hänsyn till miljön och den biologiska mångfalden.

Apiculteur s'occupant de ses abeilles
abeille qui butine

Därför har vi ingått ett partnersamarbete med Lönnhässle bigård.

Och det här är ett projekt som vi alla kan delta i: för genom att värna om bina, värnar vi samtidigt om äppelodlingarna och skyddar därigenom vår framtid.

Under pollineringsperioden kan du få nyheter från biodlarna som vi samarbetar med och delta i utlottningen om en burk honung!

Nu är det upp till dig!